O nas

Stowarzyszenie prowadzi działalność integrującą mieszkańców oraz działania zmierzające do upowrzechniania wiedzy o Chrząstowicach, poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjno-sportową, współpracę z organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi, fundacjami oraz innymi instytucjami w kraju i zagranicą.

Szanowni Mieszkańcy – każdy z Was posiada wiele umiejętności, których działając samodzielnie nie może zaprezentować. Taką okazję stwarza nasze stowarzyszenie, zatem zapraszamy do uczestnictwa w inicjatywach przez nie podejmowanych.

Statut