Kontakt

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”
ul. Ozimska 3a
46-053 Chrząstowice

e-mail: kontakt@przyszlosc-chrzastowic.pl

NIP: 991 036 17 22
Regon: 16 00 77 790
KRS: 0000 25 52 28

Nr konta: 53 1750 0012 0000 0000 3678 9988 BNP Paribas

Jesteśmy organizacją „non profit” co oznacza, że żadne z działań nie jest skierowane na osiąganie korzyści majątkowych, ani organizacji ani jej członków.
Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania, możesz wpłacić darowiznę na nasze konto.
Przeznaczymy je na cele statutowe naszego stowarzyszenia oraz podejmowane działania na rzecz mieszkańców Chrząstowic.
Nie ma pieniędzy, które są dla nas za małe, ani które są za duże!
Za każde wsparcie z góry dziękujemy!