Stowarzyszenie "Przyszłość Chrząstowic"

Krótko o nas

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku jako inicjatywa kilkunastu osób z naszej miejscowości. Od tamtej pory udało nam się przeprowadzić kilka inicjatyw.

Oto kilka z nich:

  • pozyskaliśmy środki w ramach EFS POKL, z których zostały zorganizowane warsztaty rytmiczne dla najmłdoszych, zajęcia językowe dla dzieci w wieku 7-10 lat oraz warsztaty taneczne dla młodzieży, 
  • w ramach "Małych Grantów" z LGD "Kraina Dinozaurów" pozyskaliśmy środki na zorganizowanie warsztatów ogrodniczych "Ogród bez tajemnic", 
  • ze środków Stowarzyszenia stanęły na placu zabaw 2 urządzenia fitness, 
  • w ostatnim czasie, dzięki środkom z UG oraz sonsorów organizowane zostały warsztaty rękodzieła,
  • przez kilka lat byliśmy również inicjatorami konkursu na najpiękniejszy ogród w Gminie,
  • we współpracy z Rada Sołecką opracowana została strategia rozwoju wsi Chrząstowice. 
  • poza tym włączamy się aktywnie w organizowane przez Radę Sołecką festyny i dożynki. 
  • stale współpracujemy z Urzędem Gminy w Chrząstowicach. 

Jeśli masz ochotę współpracować z nami - zapraszamy!!! Zawsze z otwartymi ramionami przyjmujemy osoby chętne do współpracy. Razem możemy stworzyć w naszej miejscowości coś interesującego, fajnego, twórczego tak, żeby żyło się nam tutaj lepiej.

Przewodnicząca Stowarzyszenia
Małgorzata Strzelec
W 2012 roku powstało nasze logo. 
Jest oparte na starej pieczęci Chrząstowic, która przedstawia ciosło przystawione do drzewa. 
Dawni mieszkańcy Chrząstowic zajmowali się m.in. wyrobem drewnianych koryt dla księcia.

Logo zostało opracowane przez Sebastiana Farona.
Copyright Nazwa.pl