Stowarzyszenie "Przyszłość Chrząstowic"

Krótko o nas

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku jako inicjatywa kilkunastu osób z naszej miejscowości. Od tamtej pory udało nam się przeprowadzić kilka inicjatyw.

Oto kilka z nich:

  • pozyskaliśmy środki w ramach EFS POKL, z których zostały zorganizowane warsztaty rytmiczne dla najmłdoszych, zajęcia językowe dla dzieci w wieku 7-10 lat oraz warsztaty taneczne dla młodzieży, 
  • w ramach "Małych Grantów" z LGD "Kraina Dinozaurów" pozyskaliśmy środki na zorganizowanie warsztatów ogrodniczych "Ogród bez tajemnic", 
  • ze środków Stowarzyszenia stanęły na placu zabaw 2 urządzenia fitness, 
  • w ostatnim czasie, dzięki środkom z UG oraz sonsorów organizowane zostały warsztaty rękodzieła,
  • przez kilka lat byliśmy również inicjatorami konkursu na najpiękniejszy ogród w Gminie,
  • we współpracy z Rada Sołecką opracowana została strategia rozwoju wsi Chrząstowice. 
  • poza tym włączamy się aktywnie w organizowane przez Radę Sołecką festyny i dożynki. 
  • stale współpracujemy z Urzędem Gminy w Chrząstowicach. 

Jeśli masz ochotę współpracować z nami - zapraszamy!!! Zawsze z otwartymi ramionami przyjmujemy osoby chętne do współpracy. Razem możemy stworzyć w naszej miejscowości coś interesującego, fajnego, twórczego tak, żeby żyło się nam tutaj lepiej.

Przewodnicząca Stowarzyszenia
Małgorzata Strzelec
W 2012 roku powstało nasze logo. 
Jest oparte na starej pieczęci Chrząstowic, która przedstawia dłuto przystawione do drzewa. 
Dawni mieszkańcy Chrząstowic zajmowali się m.in. wyrobem drewnianych koryt dla księcia.
Copyright Nazwa.pl